بانک مرکزی ممنوع کرد:

ممنوعیت سپرده‌پذیری با سررسید بیش از یک سال

بانک مرکزی ضمن تاکید بر پرهیز از رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده خواستار پایبندی به توافقات و تصمیمات مشترک مدیران‌عامل شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده‌ها شد.

آخرین اخبار