توییتی که باعث پرواز ارزش سهام اپل شد

آیا شما بزرگترین شرکت تکنولوژی دنیا هستید؟ آیا اوضاع تان چنان ناامید کننده است که بدون توجه به آن همه تبلت و تلفنی که فروخته اید، هنوز جدول سهام تان به جای کوه اورست، بیشتر شبیه دشت کبیر است؟

آخرین اخبار