یورو استات خبر داد

مبادلات ۷.۵میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴

مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال ۲۰۱۴ با رشد ۲۰درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۷.۵میلیارد یورو رسید.

آخرین اخبار