وزیر آشتی سوریه:

عملیات نظامی برای بازپس‌گیری اردوگاه یرموک آغاز شده است

وزیر آشتی سوریه با اشاره به کارشکنی گروه‌های تروریستی در اردوگاه یرموک در برابر طرح آشتی تأکید کرد که اقدام نظامی برای بازپس‌گیری این اردوگاه آغاز شده است.

عملیات نظامی گروه‌های فلسطینی برای بیرون راندن داعش از اردوگاه یرموک

تعدادی از گروه‌های فلسطینی عملیات نظامی برای بازپس‌گیری اردوگاه آوارگان فلسطینی (یرموک) در جنوب دمشق که به اشغال عناصر داعش درآمده است، آغاز کرده‌اند.

آخرین اخبار