رئیس فدراسیون فوتبال گفت:

هماهنگی خوبی بین دپارتمان و کمیته داوری برقرار نبود

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مدت زیادی بود که هماهنگی خوبی بین کمیته داوران فدراسیون فوتبال و دپارتمان داوری این فدراسیون وجود نداشت.

آخرین اخبار