مسئول بسیج سازندگی شهرضا مطرح کرد؛

اعطای ۱۷ میلیارد تسهیلات اقتصاد مقاومتی به متقاضیان در شهرضا

مسئول قرارگاه بسیج سازندگی شهرضا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی اقتصاد مقاومتی در دو مرحله بین متقاضان توزیع شده است.

آخرین اخبار