فرمانده حوزه بسیج شهید قانع شهرضا:

اردوهای جهادی در روستای اسفه شهرضا آغاز شد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید قانع شهرضا گفت: اردوهای جهادی از ۳ مرداد در شهرضا در روستای اسفه آغاز و تا ۹ مردادماه در ۲۰ عرصه ادامه دارد.

آخرین اخبار