جانشین قرار گاه امنیتی امام علی(ع) سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان:

دینداری و برخورداری از روحیه انقلابی مهمترین ویژگی بسیجیان است

جانشین قرار گاه امنیتی امام علی(ع) سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان، گفت: دینداری و تلاش برای عمل به دستورات شرعی و برخورداری از روحیه انقلابی مهمترین ویژگی بسیجیان هستند.

برای ششمین سال متوالی

اعزام اردوهای جهادی بسیج دانشجویی شهرضا به مناطق محروم

اردوهای جهادی با هدف محرومیت زدایی در بخشهای فرهنگی – عمرانی به روستاها و مناطق محروم شهرستان شهرضا اعزام خواهند شد .

آخرین اخبار