مهار آتش‌سوزی در بخشی از ذوب آهن اصفهان

آتش‌سوزی در یکی از حوضچه های ضایعات قطران مجموعه ذوب آهن اصفهان با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

آخرین اخبار