اردشیر زابلی‌زاده رئیس دانشکده ارتباطات صداوسیما شد

اردشیر زابلی‌زاده مدیر سابق شبکه خبر به سمت مدیریت دانشکده ارتباطات صداوسیما منصوب شد.

آخرین اخبار