درخواست کاهش قیمت CNG به ۳۰۰ تومان

رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی گفت: انتظار می رود دولت قیمت این سوخت را بعد از تابستان به هر متر مکعب ۳۰۰ تومان کاهش دهد.

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی:

قیمت CNG کاهش نیافته است

رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی گفت: مصوبه هیئت دولت همان اقدامی است که از ابتدای اردیبهشت با تصویب شرکت ملی پخش فراروده های نفتی در حال اجرا است

آخرین اخبار