سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

تندروی دامان فرجی دانا را گرفت

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: استیضاح وزیر علوم به خاطر تندروی‌های او پیرامون عزل و نصب‌ در دانشگاه‌ها و وزارتخانه بوده است.

آخرین اخبار