قول مساعد مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان برای ارتقای ورزش شهرضا

مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: قول مساعد می دهم که از هر گونه تلاشی برای اعتلای ورزش استان و به ویژه شهرستان شهرضا انجام دهم.

آخرین اخبار