ارشناس سازمان هواشناسی خبر داد:

افزایش نسبی دمای هوا در اکثر مناطق کشور

کارشناس سازمان هواشناسی گفت:امکان بروز گردوغبار در برخی مناطق کشور از جمله جنوب تهران، وجود دارد.طی روزهای آینده دمای هوا در اکثر مناطق کشورافزایش می یابد.

آخرین اخبار