نویسنده ایرانی که فابیوس را همراهی می‌کند کیست؟ + تصاویر

کاشیگر که به عنوان اولین مترجم مورد تایید فرانسه در ایران شناخته می شود امروز به واسطه حضورش کنار فابیوس در کانون توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته است.

آخرین اخبار