نشست «ارتباط اعتراضات فلسطین و فرگوسن» در واشنگتن +تصاویر

یک انجمن در واشنگتن با برگزاری نشستی به حمایت از مردم فلسطین و بررسی ارتباط میان اعتراضات مسلمانان فلسطین و شهر فرگوسن پرداخت

آخرین اخبار