معاون وزیر بهداشت:

همکاری دارویی ایران با آمریکا غیرمستقیم است

معاون وزیر بهداشت جزئیات همکاری بین ایران با آمریکا در زمینه تولید و عرضه دارو را تشریح کرد.

کارخانه‌ای که از استخدام ۲۰۰۰ کارگر ایرانی محروم شد

قائم‌مقام گروه صنعتی انتخاب گفت: به‌شرط ساماندهی کالای وارداتی و افزایش خرید مردم، امکان جذب ۲هزار نیروی کار جدید را داریم.

آخرین اخبار