حجت الاسلام حسین دهنوی:

ارتباطات پیش از ازدواج موجب بی توجهی به اصل همتایی در انتخاب و ازدواج فرد می شود

حجت الاسلام حسین دهنوی گفت: ارتباطات پیش از ازدواج موجب بی توجهی به اصل همتایی در انتخاب و ازدواج فرد می شود.

آخرین اخبار