فرماندار شهرضا خبرداد:

آمار نگران کننده ارتباطات نامشروع در جامعه/ تبلیغ دین زرتشت و مسیحیت در ایران توسط ناسیونالیسم

فرماندار شهرضا گفت: در حال حاضر ارتباطات نامشروع آمار نگران کننده‌ای در جامعه دارد.

آخرین اخبار