مردم هر زمان بخواهند می توانند از یارانه انصراف دهند

رئیس جمهور گفت: اهدافی که مورد نظر دولت بود و اعلام کرده بود را دنبال کردیم وتوانستیم به وعده هایی که به ملت دادیم عملی کنیم.

آخرین اخبار