مدیر آبفای روستایی شهرضا:

نرخ آب بها در روستاها واقعی نیست/ آبیاری ۱۱ هکتار از اراضی روستایی با آب شرب

مدیر آبفای روستایی شهرضا گفت: اگر نرخ آب بها را در روستاها به صورت واقعی نکنیم با یک چالش روبه‌رو می‌شویم بنابراین باید یک مدیریت صحیح در بخش آب به وجود آید.

آخرین اخبار