آخرین وضعیت خبرنگاران واشنگتن پست و کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگ خودرو

رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد آخرین وضعیت حکم مهدی هاشمی، خبرنگاران واشنگتن پست و کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگ خودرو توضیحاتی را ارائه کرد.

آخرین اخبار