اجرای جدید اذان دلنشین سلیم موذن‌زاده+ صوت

صدای دل‌انگیز سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی با لحن داوودی امسال بر سر سفره ایرانیان روزه‌دار صله وحدت بخش محبت الهی به ارمغان می‌آورد.

آخرین اخبار