رییس عقیدتی سیاسی گروه 22 توپخانه ارتش شهرضا:

حجاب مقوله‌ای مبتنی بر فطرت افراد بشر و عطیه‌ای الهی است

حجت الاسلام عالمی گفت: بهترین راه برای شناخت ارزش حجاب و عفاف، بررسی آن از دیدگاه مؤمنان به سایر ادیان و مذاهب است زیرا حجاب مقوله‌ای مبتنی بر فطرت افراد بشر و عطیه‌ای الهی است که در همه ادیان و مذاهب پذیرفته شده است.

آخرین اخبار