ارتقای درجه قاتل یک جوان در ترکیه

دولت ترکیه، پلیسی را که در جریان تظاهرات ضد دولتی یک جوان ۲۷ ساله را به قتل رسانده بود، ارتقای درجه داد.

آخرین اخبار