منطق آمریکایی لانچر موشک ناو وینسنس و مصالحه‌ ای بی‌حاصل

حجم این فاجعه آنقدر وسیع بوده که یک مصالحه و دریافت غرامت حدود ۶۹ میلیون دلاری واقعا نمی توانست جبران کننده ی تألمات ملت ایران و بازماندگان باشد؛

آخرین اخبار