نماینده مردم تهران در مجلس:

روش دولت در مذاکره حداقل دریافت در برابر حداکثر پرداخت بود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ادعای توانایی حل مشکلات ایران با آمریکا را دارد اما روش کار او در مذاکرات حداقل دریافت در برابر حداکثر پرداخت به دشمن است.

آخرین اخبار