تکذیب یک شایعه عجیب در مورد خلیج فارس

نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس‌ ادعای عجیبی است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

آخرین اخبار