شبکه العربیه مدعی شد:

مرزبانان ایرانی آزاد شدند

شبکه تلویزیونی سعودی العربیه مدعی شد مرزبانان ایرانی آزاد شدند.

آخرین اخبار