تیم مذاکره کننده کوتاه بیاید مجلس وارد عمل می شود/ صحبت های روحانی ادعایی بیش نیست

عضوکمیسیون امنیت ملی گفت: تیم مذاکره کننده ما باید به صورت کامل از حقوق ملت ایران دفاع کند، ما اجازه نمی دهیم مراکز نظامی و امنیتی ما مورد بازرسی قرار گیرد.

آخرین اخبار