رئیس سابق موساد:

اپوزیسیون داخلی ایران را ما پرورش دادیم

رییس پیشین موساد هم در مصاحبه‌ای از پرورش نیروهای اپوزیسیون توسط اسرائیل خبر داد و مدعی شد که موساد این کار با “عملیات مخفی” انجام داده است.

آخرین اخبار