گزارش‌ها حاکی از نقض اصول توافق خوب در مذاکرات هسته‌ای است

مهدی محمدی نوشت: حتی اگر فرض کنیم تحریم‌ها حقیقتا و در زمان مناسب روی کاغذ برچیده شود، چه ضمانتی وجود دارد تحریم‌ها در عمل نیز رفع شود؟

آخرین اخبار