انتشار تصحیح شفیعی کدکنی از تذکره‌الاولیا تا نمایشگاه کتاب

بنا بر گفته انتشارات سخن، قرار است تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی از تذکره‌الاولیا به همراه مقدمه این استاد در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران عرضه شود.

آخرین اخبار