معاون سیاسی وزارت کشور:

طرح استانی شدن انتخابات مجلس در حال بررسی است

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: طرح استانی شدن انتخابات مجلس در حال بررسی است.

آخرین اخبار