پیام یوتیوبی ظریف به آمریکا و متحدین غربی آن در 5+1؛

نشانه‌های غلبه منطق بر توهم را مشاهده می‌کنم

وزیر خارجه ایران گفت: نشانه‌های غلبه منطق بر توهم را مشاهده می‌کنم. احساس می‌کنم که طرف‌ها بالاخره درک کرده‌اند که فشار هیچگاه به راه حل‌ نمی‌انجامد.

آخرین اخبار