مسئول حقوقی بنیاد شهید اصفهان:

شهرستان شهرضا دارای ۴۰ فرمانده شهید است / دو خانواده سه شهیدی و ۴۵ خانواده دو شهیدی مربوط به شهرضا هستند

مسئول حقوقی اداره کل بنیاد شهید اصفهان با اشاره به شهدای شاخص شهرستان شهد همت، طباطبایی، میرکاظمی و قانع، گفت: بیش از ۴۰ فرمانده شهید در شهرضا وجود دارد.

آخرین اخبار