رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا:

ضرورت احداث مجموعه ورزشی، فرهنگی کارگران/اشتغال ۱۵۰۰ نفر در سال/مسکن مهر ارزان دلیل مهاجرت گسترده به شهرضا

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: شهرضا با وجود واحدهای صنعتی متعدد فاقد مجموعه ورزشی، فرهنگی کارگران است و این مجموعه نیاز شهرستان است.

آخرین اخبار