رئیس آبفای شهری شهرضا:

مردم بحران کم آبی را در شهرضا جدی بگیرند/ شهرضا وارد هشتمین سال خشکسالی شد

رئیس اداره آبفای شهری شهرضا گفت: شهرستان شهرضا با بحران آب و خشکسالی جدی روبه‌رو است و امسال وارد هشتمین سال خشک‌سالی شد.

آخرین اخبار