معاون امور اراضی اداره کل منابع طبیعی اصفهان:

۳۵۰ هزار اصله نهال در بین اقشار مختلف مردم استان توزیع شده است

معاون امور اراضی و حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در هفته منابع طبیعی سال جاری ۳۵۰ هزار اصله نهال در بین اقشار مختلف مردم استان توزیع شده است.

آخرین اخبار