با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال:

۱۰۰ هکتار از مراتع مخروبه شهرضا احیا شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرضا گفت: ۱۰۰ هکتار از مراتع مخروبه منطقه روستای کهرویه شهرستان شهرضا احیا و اصلاح شد.

آخرین اخبار