رئیس اداره مخابرات شهرضا:

شهرضا تا پایان سال مجهز به اینترنت ۴G می شود / اتصال سه نقطه شهرضا به طرح طوبی

رئیس اداره مخابرات شهرضا گفت: در شهرستان شهرضا، ۶۱ سایت BTS همراه اول وجود داردکه از این بین ۲۸ سایت مربوط به شهر شهرضا است که مجموع ۱۷ سایت آن مجهز به ۳G است.

با حضور استاندار اصفهان

نسل سوم تلفن همراه در شهرضا راه‌اندازی می‌شود

رئیس اداره مخابرات شهرضا گفت: با حضور استاندار اصفهان در شهرضا، نسل سوم تلفن همراه ۳G در شهرضا راه‌اندازی می‌شود.

رئیس مخابرات شهرضا:

تغییرات یکسان‌سازی کد جهت ۶۶ هزار مشترک در شهرضا اعمال شد

رئیس مخابرات شهرضا گفت: در شهرستان شهرضا با مرکزیت شهر شهرضا تغییرات جهت ۶۶ هزار مشترک اعمال شد.

رئیس مخابرات شهرضا خبرداد:

تغییر شماره تلفن‌های شهرستان شهرضا از ۷ خرداد ماه

پیش شماره های تلفن ثابت این شهرستان شهرضا از ساعت ۲۲ روز هفت خردادماه تغییر می‌کند.

رئیس مخابرات شهرضا خبر داد

فعالیت ۱۷ دفتر پیشخوان دولت برای ثبت نام سرپرستان خانوارها

رئیس مخابرات شهرضا گفت: در دور دوم هدفمندسازی یارانه ها در شهرضا ۱۷ دفتر پیشخوان دولت آمادگی ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه ها به روش خود اظهاری در مرحله اجرای دوم قانون هدفمندی یارانه ها را دارند.

آخرین اخبار