فرماندار شهرضا:

به برکت انقلاب اسلامی شاهد پیشرفته ترین وسایل ارتباطی هستیم

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: به برکت انقلاب اسلامی امروز شاهد پیشرفته ترین وسایل ارتباطی در کشور هستیم.

آخرین اخبار