انگور ۲۷ میلیون تومانی + تصاویر

یک خوشه انگور ژاپنی امروز به مبلغ بی سابقه یک میلیون ین معادل۲۷ میلیون تومان به فروش رسید که به این ترتیب خریدار برای هردانه آن مبلغ۲۸۷یورو پرداخت کرده است.

آخرین اخبار