رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا:

واحدهای سنگ بری در شهرضا، سلامت مردم را به خطر انداخته است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: یکی از بزرگ ترین و آسیب رسان ترین واحدهای شغلی در رابطه با بیماری‌های ریه واحدهای سنگ بری هستند.

آخرین اخبار