رئیس راه و شهرسازی شهرضا:

۱۲ میلیون مترمربع سطح راه‌های شهرستان شهرضا بازگشایی شد

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرضا گفت: با فعالیت گروه‌های راهداری از ابتدای شب گذشته تا کنون ۱۲ میلیون مترمربع سطح راه‌های شهرستان شهرضا بازگشایی شد.

آخرین اخبار