مسئول کشتارگاه دام شهرداری شهرضا:

ارتقای وضعیت بهداشتی کشتارگاه شهرضا به‌طور جدی پی‌گیری می‌شود

مسئول کشتارگاه دام شهرداری شهرضا گفت: وضعیت ایمنی و وضعیت بهداشتی کشتارگاه دام شهرضا نسبت به سال‌های گذشته ارتقاء یافته است.

رئیس دامپزشکی شهرضا خواستار شد؛

لزوم صنعتی شدن کشتارگاه دام شهرضا / افزایش ۱۰۰ درصدی کشتار دام نسبت به سال ۹۰ در کشتارگاه شهرضا

رئیس اداره دامپزشکی شهرضا گفت: باید کشتارگاه نیمه صنعتی شهرستان شهرضا به کشتارگاه صنعتی تبدیل شود.

رییس شبكه دامپزشكي شهرستان شهرضا

نقش دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی جامعه حائز اهمیت است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا گفت: نقش دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی جامعه حائز اهمیت و این موضوع برای آحاد جامعه محرز است.

آخرین اخبار