رئيس توليدات گیاهی جهاد كشاورزي شهرضا:

سالیانه ۸۰ میلیون نشا در گلخانه‌های شهرضا تولید می‌شود

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: سالیانه بیش از هشتاد میلیون انواع نشاء در گلخانه‌های شهرضا تولید می‌کند.

آخرین اخبار