کارشناس کار و رفاه اجتماعی:

روند صعودی حوادث ساختمانی در شهرضا نگران کننده است

کارشناس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: با توجه به روند صعودی حوادث ساختمانی در دو سال گذشته در شهرستان ضرورت دارد نظام مهندسی با اتاق اصناف شهرستان دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران صنف ساختمان برگزار کند.

کارشناس اداره تعاون شهرضا:

۱۰ تعاونی تاکسیرانی ۹۰ درصد حمل‌ونقل شهرضا را انجام می‌دهند

کارشناس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: ۹۰ درصد حمل‌ونقل شهرضا را ۱۰ تعاونی تاکسیرانی انجام می‌دهند.

رییس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرضا:

مجتمع کشت و دام در روستای قصرچم ایجاد می‌شود

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: استخری در روستای قصرچم برای پرورش ماهی زده شد و در حال حاضر به دنبال این هستیم با وجود این استخر مجتمع کشت و دام در این روستا ایجاد شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا:

اختصاص بیش از ۴۸ میلیارد ریال اعتبارات قرض الحسنه برای اشتغالزایی/مهاجرپذیر بودن شهرضا یکی از دلایل افزایش بیکاری در شهر است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: مهاجرپذیر بودن شهرضا یکی از دلایل افزایش بیکاری در شهر است.

آخرین اخبار