رئیس تبلیغات اسلامی شهرضا خبر داد؛

آغاز طرح جمع‌آوری و تعویض قرآن‌های فرسوده در سازمان تبلیغات شهرضا

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرضا گفت: طرح بزرگ جمع آوری و تعویض قرآن‌های فرسوده در سازمان تبلیغات اسلامی شهرضا آغاز شد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرضا:

کتابخانه‌ها بر اساس مکان به سمت تخصصی شدن پیش رود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرضا گفت: پیشنهاد می‌شود کتابخانه‌ها و قفسه‌های آن بر اساس مکان، به سمت تخصصی شدن پیش رود.

محفل انس با قرآن کریم در شهرضا برگزار شد+تصاویر

به مناسبت روز جوان محفل انس با قرآن کریم برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرضا:

شهرضا، کم آسیب ترین عزاداری ها را در ایام محرم دارد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرضا گفت: شهرستان شهرضا نسبت به سایر شهرستان ها کم آسیب ترین عزاداری ها را در ایام محرم دارد.

آخرین اخبار