سردار دهقان:

توافقی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران صورت نگرفت

وزیر دفاع گفت: توافقی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران صورت نگرفته و هیچ بازدیدی پذیرفته نمی‌شود.

آخرین اخبار